Vissenwerkgroep Groningen Drenthe Minimaliseren
De vissenwerkgroep Groningen/Drenthe bestaat sinds eind 2009. 

We hebben ons bij RAVON aangesloten. Samen met RAVON verzamelen we verspreidingsgegevens. 


En we zetten ons in voor een betere visbescherming.Op dit moment  bestaat onze vissenwerkgroep uit elf personen (Drenthen en Groningers). We hebben een gezamenlijke interesse in de natte natuur, en met name de visstand. De meeste van ons vervullen in het dagelijkse werk ook natuur- en omgevingsgerelateerde functies (ecoloog of cultuurtechnisch medewerker of..). We willen een steentje bijdragen aan een beter leef- en woonmilieu. Dit doen we door de visstand in de Groningse en Drenthse wateren in kaart te brengen. 

Samen hebben we in het veld veel plezier.Wil je een dag mee vissen en/of je aansluiten bij de viswerkgroep Groningen/Drenthe? Van harte welkom! Vul het  aanmeldformulier aan de rechterzijde in en je wordt toegevoegd aan de maillijst.


spacer
Aanmelden Vissenwerkgroep Groningen Drenthe Minimaliseren
Please use the Manage Form Option to Develop your Form
Submit
spacer
dummy